Starview SC-C10HD

Một camera hội nghị truyền hình tốt sẽ giúp bạn hiển thị trên màn hình và trong cuộc gọi. Một camera hội nghị truyền hình tuyệt vời sẽ giúp bạn thể hiện một cách đáng tin cậy bản thân tuyệt vời nhất của mình, cùng với một chút bổ sung.

Product ID:
  • #200921
Share:
ContactDatasheets
Price: Starview SC-C10HD 
Phone: +84866207855Video Watch:
Email: Sales@starviewint.asia

»Overview
Một camera hội nghị truyền hình tốt sẽ giúp bạn hiển thị trên màn hình và trong cuộc gọi. Một camera hội nghị truyền hình tuyệt vời sẽ giúp bạn thể hiện một cách đáng tin cậy bản thân tuyệt vời nhất của mình, cùng với một chút bổ sung. Được thiết kế để hoạt động với bất kỳ phần mềm VC nào, dòng Starview Cameras SC cung cấp khả năng cộng tác tức thì với video 4K UHD, 2K, FullHD, HD chất lượng cao.