Starview SC-R20

Giải pháp Starview SC-R20 được thiết kế để tích hợp vào các phòng họp quy mô vừa và nhỏ, phòng đào tạo, lớp học và các không gian làm việc khác có yê...

Starview SC-M Series Media Center

Starview SC-M Series Media Centers là giải pháp hoàn chỉnh cho các tổ chức muốn dễ dàng chuyển đổi bất kỳ phòng nào thành trung tâm cộng tác video. C...

Starview SC-AIO

Starview SC-AIO là điểm cuối hội nghị truyền hình Android mới nhất tích hợp camera 4K, dãy micrô và loa làm một thiết bị. Nó hỗ trợ hội nghị truyền h...