Starview SG5517

Màn hình ghép cực hẹp SG5517 là tấm nền LCD hiệu suất cao với chiều rộng khung bezel kết hợp cực hẹp 1,7mm và đư...

Starview ST5535 Ultra-narrow bezel

Với chiều rộng bezel kết hợp siêu hẹp 3,5 mm, bạn sẽ có được một màn hình gần như liền mạch, không ảnh hưởng đến khả năng xem trên màn hình ghép của ...

Starview VH5508 Extreme-narrow bezel

The Starview VH5508 are high-performance LCD panels with an extremely narrow 0.88mm combined bezel width and are used to create impressive, near seam...

Starview KV5518 Extreme-narrow bezel

Starview KV5518 là bảng điều khiển LCD hiệu suất cao với chiều rộng viền kết hợp cực kỳ hẹp 1,8mm và được sử dụng để tạo ra các bức tường video gần n...

Starview KV5508 Extreme-narrow bezel

tarview KV5508 là bảng điều khiển LCD hiệu suất cao với chiều rộng viền kết hợp cực kỳ hẹp 0.88mm và được sử dụng để tạo ra các bức tường video gần n...

Starview ST4918

Starview ST4918 là tấm nền LCD hiệu suất cao với chiều rộng khung bezel kết hợp cực kỳ hẹp 1,8mm và được sử dụng...

Starview UV5517

Hệ thống màn hình LCD Starview UV5517 là giải pháp màn hình ghép LCD tối ưu cho các ứng dụng tìm kiếm hiệu suất ...

Starview UV5508

Hệ thống màn hình ghép Starview UV5508 là giải pháp video wall LCD tối ưu cho các ứng dụng tìm kiếm hiệu suất hì...

Starview 55XES

Màn hình benzel siêu mỏng 55XES là tấm nền LCD hiệu suất cao với chiều rộng khung bezel kết hợp cực kỳ hẹp 1,7 m...

Starview 55XEH

Màn hình benzel siêu mỏng 55XEH là tấm nền LCD hiệu suất cao với chiều rộng khung bezel kết hợp cực kỳ hẹp 0,88mm và được sử dụng để tạo ra các video...

Starview ST4617

Hệ thống màn hình ghép Benzel LCD 1.7mm