AT-AR440S

10 / 100T x 5 cổng Phụ lục ADSL Một bộ định tuyến, 1x khe cắm PIC, 1x Cổng giao diện điều khiển / modem Async AR...