Starview STC-W100

Nó sử dụng dải tần số giao tiếp 5GHz, có khả năng chống nhiễu mạnh hơn, cung cấp băng thông và tốc độ truyền lớn hơn. Và nó không bị nhiễu sóng của đ...