Starview CS-100R

• Sử dụng thiết bị loa trầm trung 6,5 inch và một loa tweeter vòm 1,5 inch.
• Nó có mặt sau bằng ABS, và lỗ đảo ngược của mặt trước được thiết...