STARVIEW Mount Catalog

Dòng sản phẩm Starview Mount digital signage, có thể được thiết kế để gắn trên trần, từ sàn đến trần, b...

AOC-HDMI/HDMI series

Cáp quang chủ động (AOC) là công nghệ cáp chấp nhận đầu vào điện tương tự như cáp đồng truyền thống, nhưng sử dụ...

AOC-DVI/DVI series

Cáp quang chủ động (AOC) là công nghệ cáp chấp nhận đầu vào điện tương tự như cáp đồng truyền thống, nhưng sử dụ...