Hướng dẫn sử dụng S-Cloud Online Meeting Mobile

Hướng dẫn sử dụng S-Cloud Online Meeting Mobile

Ứng dụng miễn phí dành cho iPhone và iPad hoạt động cùng với máy chủ S-Cloud của RADVISION và cho phép bạn kết nối với các hệ thống hội nghị truyền h...

Read More
Hướng dẫn sử dụng S-Cloud Online Meeting cho PC/MAC

Hướng dẫn sử dụng S-Cloud Online Meeting cho PC/MAC

Liên hệ danh mục người dùng (UI)
Thêm - thêm người dùng Hoặc Endpoint 
Gọi - gọi người dùng và Endpoint ( H.323) chọn người dùng và En...

Read More
Hướng dẫn cài đặt  S-Cloud Online Meeting cho PC/MAC

Hướng dẫn cài đặt S-Cloud Online Meeting cho PC/MAC

1. Yêu cầu Phải có tài khoản Khách hàng S-Cloud Online Meeting do Quản trị viên cung cấp.  Các hệ điều hành MAC, iOS, Windows, khuyên bạn nên sử ...

Read More