Giải pháp 4/9 points cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp 4/9 points cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) mang đến hội nghị truyền hình chất lượng cao với mức giá phá vỡ định kiến về v...

Read More
Hội nghị truyền hình sử dụng Hardware MCU

Hội nghị truyền hình sử dụng Hardware MCU

Hội nghị truyền hình đa điểm sử dụng Avaya MCU là hội nghị truyền hình lớn mà nhiều người tham gia với cuộc họp thời gian thực.

Read More