Avaya Spaces

 
Avaya Spaces ™ là một công cụ họp và hợp tác nhóm dựa trên đám mây với nhắn tin, hội thảo âm thanh và video, chia sẻ tệp và hơn thế nữa trong một ứng dụng dễ sử dụng mà bạn có thể truy cập từ bất cứ đâu. Sử dụng nó trên máy tính xách tay của bạn tại nơi làm việc, máy tính bảng của bạn ở nhà hoặc điện thoại của bạn khi đang di chuyển. Đối với các nhóm cần một cách hiệu quả để kích hoạt liên lạc, quản lý công việc và hiệu quả hơn mà không bị email lấn át, Avaya Spaces cung cấp sự cân bằng giữa các tính năng và sự đơn giản.
 Không gian đám mây - Chủ đề trực tuyến hoặc địa điểm theo định hướng dự án bạn tạo để mang mọi người liên lạc lại với nhau. Trong các trung tâm này, các nhóm của bạn có thể trò chuyện, gặp gỡ, sắp xếp và quản lý thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động của họ.
 Trò chuyện - Tiếp tục trò chuyện ngay cả khi bạn không trực tuyến và chọn cuộc trò chuyện trên bất kỳ thiết bị nào - từ điện thoại thông minh, máy tính bảng của bạn, đến máy tính xách tay của bạn với các lợi ích bảo mật và quản lý của ứng dụng kinh doanh.
 Gặp gỡ - Tăng năng suất và tăng cường mối quan hệ với chia sẻ âm thanh, video và chia sẻ nội dung HD trực tiếp từ hầu hết mọi vị trí, mọi thiết bị. Quay số điện thoại cũng có sẵn với truy cập địa phương ở 40 quốc gia.
 Sắp xếp - Dừng tìm kiếm qua email hoặc nhiều ứng dụng cho các bản cập nhật và tệp mới nhất. Gửi tệp, trò chuyện và gặp gỡ trong không gian nhóm được tổ chức theo chủ đề của bạn.
 Quản lý - Phối hợp làm việc giữa các nhóm, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ dự án, tất cả trong không gian của bạn.

Đặc tính Avaya Spaces
 

Essential

 Business

Power 

Personal Cloud Meeting Room

 Y

 Y Y
Voice Conference
50
Participants
200
Participants
500
Participants
Video Conference-
200
Participants
500
Participants
Multi-Video View-
15
Participants
35
Participants
Screen SharingShare Application or Entire Screen
Meeting Recording - - Y
Phone Dial-in - -40 Countries
1-to-1 Video Calling Y Y Y
Direct & Team Messaging Y Y Y
File Sharing
1 (GB)
Unlimited
Unlimited
Group Task Management Y Y Y
Web App AccessGoogle Chrome
Mobile AppApple iOS, Google Android
App IntegrationsGoogle Calendar, Office 365, Outlook,  Slack, Teams
Single Sign OnEnterprise SSO, Google, Office 365,  Salesforce
Roll-Based Access Control (RBAC) Y Y  Y 
TLS 1.2 Encryption Y Y Y
Manage Users by Company Domain - - Y
API Y Y Y